Биланс природног гаса, 2020.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Укупан увоз природног гаса у Републику Српску у 2020. години износио је 39 123 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 34 354 000 Sm3.

Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 86,9%, слиједе домаћинства са 7,5%, остали потрошачи са 5,1% и саобраћај са 0,4%.

У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији, највише учествује област обојених метала са 94,9% док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 5,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ