Биланс електричне енергије, 2020.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Бруто производња електричне енергије у 2020. години износила је 7 899 GWh, од чега је у термоелектранама произведено 5 800 GWh или 73,4%, у хидроелектранама 2 028 GWh или 25,7%, док је остала производња износила 71 GWh или 0,9%.

У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са 51,0%, индустрија са 23,0%, остали потрошачи са 23,7%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ