Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2020-2021.

 

 

 

 

 

 

У Републици Српској, буџетска издвајања за истраживање и развој у 2020. години износила су 25 008 128 КМ.


Према секторима, највише средстава било је намијењено високом образовању, 98,8%, затим државном сектору 0,9%, непрофитном сектору 0,3% и пословном сектору 0,1%. Издвајања за истраживање и развој за сектор иностранства није било.


С циљем Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из општих фондова универзитета било је издвојено највише средстава (85,9%).


Планирана буџетска средства за истраживање и развој у 2021. години, према усвојеном буџету за 2021. годину, износе 26 347 229 КМ. Већина средства планирана је у циљу Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из општих фондова универзитета.


Од 2019. године методологија истраживања усклађена је са међународним стандардима које је поставио OECD и објавио у Фраскати приручнику 2015. године. Према методолошким препорукама, јавне високошколске установе приказују износ средстава исплаћен кроз плате наставника и сарадника који је намијењен научноистраживачким пословима у складу са Правилником о стандардима финансирања и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ