Индекси промета индустријe, август 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2021. године, у поређењу са јулом 2021. године, већи је за 8,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 15,6% и на домаћем тржишту раст од 1,7%.

 

У августу 2021. године, у поређењу са августом 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 40,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 69,4% и на домаћем тржишту раст од 9,8%.

 

У августу 2021. године у односу на јул 2021. године, укупни десезонирани промет енергије већи је за 44,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 39,5% и интермедијарних производа за 0,2%, док је промет капиталних производа мањи за 1,6% и трајних производа за широку потрошњу за 6,8%

 

У августу 2021. године у односу на август 2020. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 73,5%, капиталних производа за 50,4% и интермедијарних производа за 30,9%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 0,1% и енергије за 42,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ