Клање стоке и живине у кланицама, август 2021.

 

 

 

 

 

Током августа 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, повећан је број заклане живине за 3,2% и свиња за 0,8%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 30,7% и говеда за 56,8%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 9,4% и смањење нето тежине закланих свиња за 2,0%, оваца за 32,3% и говеда за 59,2%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током августа 2021. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 13,4%, као и смањење броја закланих говеда за 7,7%, живине за 8,2% и оваца за 55,8%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих свиња за 7,9% и живине за 0,3%,  док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 5,2% и оваца за 61,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ