Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – осми талас

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске ће од понедјељка 13. септембра 2021. године спроводити осми талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.

Ријеч је о веома значајној активности, будући да главни оквир узорка служи као основа за сва остала анкетна истраживања, као што су анкете о радној снази, потрошњи домаћинстава, употреби информационо-комуникационих технологија и других.

Упитник садржи истих 13 питања као што је то био случај и у претходних седам таласа, попут питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.

Анкетирање врше овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари користе лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их Заводу свакодневно.

Поменута активност траје три године, а статистичке институције у БиХ спроводе је у 12 таласа, односно тромјесечја.

Сви подаци које Завод прикупи су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), због чега позивамо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.

Напомињемо да ће анкетари приликом анкетирања примјењивати мјере које се односе на превенцију ширења вируса короне. То подразумијева спровођење анкетирања ван домаћинстава, обавезно ношење заштитне маске и од стране анкетара и од стране испитаника, те обавезно одржавање физичке дистанце од два метра приликом анкетирања.