Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2020.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2020. години износила je 396 200 t. Јавна комунална предузећа прикупила су 282 575 t отпада, што је за 2,4% више него у 2019. години. Од укупне количине, највише је прикупљено осталог (мијешаног) комуналног отпада, 265 180 t или 93,8%. Прикупљено је 5 346 t амбалажног отпада, чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 1,9%.У 2020. години, на евидентирана одлагалишта трајно је одложено 334 713 t отпада, што је за 4,2% више него претходне године. На други начин одстрањено је 123 t, док је на прераду и даље коришћење предато 6 117 t отпада. Евидентирано је 36 одлагалишта отпада.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ