Јавна канализација, 2020.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2020. години испуштено је укупно 27 412 000 m³ отпадних вода, што је за 2,4% више у односу на 2019. годину.

Од укупне количине 22 200 000 m³ или 81,0% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 56 000 m³, што чини 0,2% од укупне количине испуштених вода.

У 2020. години у водотоке је испуштено 2,5% више непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 21 862 000 m³, што чини 79,8% од укупне количине испуштених отпадних вода.

У 2020. години било је 3 171 000 m³ пречишћених отпадних вода што је повећање од 8,0% у односу на 2019. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 929 000 m³ или 92,4% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.

Дужина канализационе мреже у 2020. години износи 1 870 km, а евидентирано је 133 984 канализационих прикључака.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ