Јавни водовод, 2020.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2020. години захватили укупно 99 217 000 m³ воде, што је за 2,0% више него у 2019. години.

Из јавних водовода корисницима је у 2020. години испоручено укупно 56 927 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде већа је за 2,5% у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 41 551 000 m³ или 2,5% више воде него 2019. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 43 006 000 m³ или 43,3% од укупно захваћене воде.

У 2020. години дужина разводне мреже износи 7 418 km. Забиљежено је 261 724 водоводних прикључака, 30 уређаја за припрему воде за пиће, 28 таложника, 48 филтерa, 134 хлоринатора и 7 осталих уређаја.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ