Клање стоке и живине у кланицама, јул 2021.

 

 

 

 

 

Током јула 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, повећан је број закланих говеда за 41,6%, свиња за 39,6%, живине за 8,9% као и оваца за 5,7%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 53,9%, свиња за 46,0%, оваца за 25,4% и живине за 3,3%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2021. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 98,2%, говеда за 29,0%, свиња за 24,6% и живине за 3,8%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 134,4%, свиња за 28,0% и говеда за 25,8%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 1,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ