Индекси промета индустријe, јун 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2021. године, у поређењу са мајем 2021. године, већи је за 3,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 6,6% и на домаћем тржишту раст од 0,6%.


У јуну 2021. године, у поређењу са јуном 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 25,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 32,8% и на домаћем тржишту раст од 18,7%.


У јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, укупни десезонирани промет енергије већи је за 36,7%, капиталних производа за 4,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,2%, трајних производа за широку потрошњу за 4,0% и интермедијарних производа за 3,3%.


У јуну 2021. године у односу на јун 2020. године календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 69,7%, интермедијарних производа за 41,0%, трајних производа за широку потрошњу за 11,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,1%, док је промет енергије мањи за 41,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ