Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, друго тромјесечје 2021.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у другом тромјесечју 2021. године већи је за 6,8% у односу на прво тромјесечје 2021. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у другом тромјесечју 2021. године већи је за 22,0% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2020. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 13,7% у односу на просјек 2020. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (170,5%) и L 68 Пословање некретнинама (105,0%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N (811+813) Услуге управљања и одржавања зграда и дјелатности уређења и одржавања зелених површина (37,9%) и M 71 Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање (22,9%), што је посљедица директног утицаја ширења болести COVID-19.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ