Индекси потрошачких цијена, јул 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2021. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,1%.


У односу на јул 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 1,7%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, индекс одјељка Превоз виши је за 2,5%, индекси одјељака Намјештај и покућство и Рекреација и култура виши су за по 0,3%, док су индекси одјељака Здравство и Ресторани и хотели виши за по 0,1%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,7%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,8%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Становање и Остала добра и услуге нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ