Индекси индустријске производње, јун 2021.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2021. године, у поређењу са мајем 2021. године, већа је за 3,1%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јуну 2021. године, у поређењу са јуном 2020. године, већа је за 24,7%.

У јуну 2021. године у односу на мај 2021. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 11,3%, интермедијарних производа за 10,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,7%, док је производња капиталних производа мања за 3,7%, и енергије за 5,3%.

У јуну 2021. године у односу на јун 2020. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 34,8%, капиталних производа за 28,3%, интермедијарних производа за 21,5%, трајних производа за широку потрошњу за 17,0% и нетрајних производа за широку потрошњу за 6,7%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јуну 2021. године у поређењу са мајем 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 9,1%, у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 4,4%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 5,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јуну 2021. године у поређењу са јуном 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 37,8%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 34,4% и у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 14,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ