Индекси индустријске производње, јул 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јулу 2021. године, у поређењу са јуном 2021. године, мања је за 5,2%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јулу 2021. године, у поређењу са јулом 2020. године, већа је за 9,7%.

У јулу 2021. године у односу на јун 2021. године десезонирана производња енергије већа је за 11,4% и капиталних производа за 2,0%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 4,5%, интермедијарних производа за 10,5% и трајних производа за широку потрошњу за 12,6%.

У јулу 2021. године у односу на јул 2020. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 34,3%, енергије за 16,5%, интермедијарних производа за 4,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,3%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 15,6%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јулу 2021. године у поређењу са јуном 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 2,9%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 2,3%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 6,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јулу 2021. године у поређењу са јулом 2020. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 18,7%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 14,5%, и у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 5,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ