Индекси произвођачких цијена у станоградњи, друго тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у другом тромјесечју 2021. године у поређењу са првим тромјесечјем 2021. године више су за 3,2%.Посматрано према врсти грађевинских радова, у истом периоду, цијене машинско-инсталационих радова више су за 1,2%, цијене водоинсталатерских и канализационих радова више су за 2,9%, цијене архитектонских и конструкционих радова више су за 3,2% и цијене електроинсталационих радова више за 3,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ