Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2021. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2020. године, већа је за 0,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 14,7%, док је на објектима нискоградње мања за 10,7%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2021. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 0,9%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 3,0%, док је на објектима нискоградње мања за 4,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ