Клање стоке и живине у кланицама, јун 2021.

 

 

 

 

 

Током јуна 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, повећан је број закланих оваца за 11,1%, свиња за 7,1% и живине за 6,8%, а смањен број закланих говеда за 4,6%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 21,0%, живине за 17,3%, говеда за 15,7% и оваца за 12,8%.

У поређењу са претходним мјесецом, током јуна 2021. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 8,2%, као и смањење бројa закланих говеда за 12,3%, свиња за 20,6% и оваца за 25,4%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 9,3%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 2,8%, оваца за 22,2% и свиња за 24,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ