Индекси потрошачких цијена, јун 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јуну 2021. године у односу на претходни мјесец, остао је непромијењен.У односу на јун 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, индекси одјељака Превоз и Остала добра и услуге виши су за по 0,6%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,5%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,3%, док су индекси одјељака Становање и Ресторани и хотели виши за по 0,1%. Индекси одјељака Храна и безалкохолна пића, Здравство и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,0%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,2%, док је индекс одјељка Комуникације нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ