Индустријска производња PRODCOM 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2020. години у Републици Српској коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 5 110 968 430 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 2 233 192 170 КМ, што представља 43,7% укупне вриједности продаје индустријских производа.

Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 3 595 932 081 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 1 285 918 715 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од 198 052 205 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 31 065 429 КМ.

Продаја властитих индустријских производа износила је 4 885 663 503 КМ, што представља 95,6% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила 225 304 927 КМ или 4,4% укупне вриједности продаје.

Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских производа остварен је у областима Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација 25,2%, Производњa прехрамбених производа 15,8%, Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 9,6% и Прерадa дрвета и производа од дрвета 8,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ