Годишња саопштења пољопривреде и рибарства, 2020. година

 

 

 

 

 2020.                                                                          

 

   Аквакултура

   Бројно стање стоке и остварена сточна производња

   Индекси обима пољопривредне производње

   Прикупљање млијека и производња млијечних производа

      Производња и употреба млијека на газдинствима

   Остварени приноси раних усјева и воћа

   Касни усјеви, воће и виногради

   Површине и засади на крају прољећне сјетве

   Структура инкубаторских станица