Тромјесечна саопштења дистрибутивне трговине, 2020. година

 

 

 

 

 2020.                                                                                                                                               

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје