Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2020.

 

 

 

 

 

Тужилаштва у Републици Српској у 2020. години ријешила су 156 извјештаја (кривичне пријаве) о почињеном кривичном дјелу малољетних лица, што је за 29,7% мање у односу на 2019. годину. Од тога, припремни поступак није покренут у 51,3% случајева.

У истом периоду, донесено је 35 одлука (оптужби), односно 36,4% оптужби мање него прошле године. Од укупног броја оптужених, за 88,6% малољетника изречена је кривична санкција.

Изречена је 31 кривична санкција, од којих су све биле васпитне мјере. Није изречена ни једна казна малољетничког затвора.

Имовинска кривична дјела су, као и претходних година, била најбројнија. Од укупног броја ријешених кривичних пријава, 55,1% односило се на имовину, код оптужених 48,6% и осуђених 48,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ