Индекси потрошачких цијена, мај 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.У односу на мај 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,5%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2021. године у односу на април 2021. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 0,8%, индекси одјељака Намјештај и покућство и Превоз виши су за по 0,3%, индекси одјељака Храна и безалкохолна пића и Алкохолна пића и дуван виши су за по 0,2%, док су индекси одјељака Становање, Рекреација и култура и Остала добра и услуге виши за по 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Образовање нижи је за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ