Индекси индустријске производње, мај 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у мају 2021. године, у поређењу са априлом 2021. године, мања је за 4,8%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у мају 2021. године, у поређењу са мајем 2020. године, већа је за 19,9%.

У мају 2021. године у односу на април 2021. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 4,6%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,3%, интермедијарних производа за 4,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,5% и енергије за 9,1%.

У мају 2021. године у односу на мај 2020. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 76,8%, трајних производа за широку потрошњу за 31,9%, енергије за 23,3%, интермедијарних производа за 9,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 8,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у мају 2021. године у поређењу са априлом 2021. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 0,4%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 4,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 11,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у мају 2021. године у поређењу са мајем 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 31,9%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 18,5%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 9,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ