Индекси промета индустријe, март 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2021. године, у поређењу са фебруаром 2021. године, већи је за 6,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 7,6% и на домаћем тржишту раст од 4,9%.

У марту 2021. године, у поређењу са мартом 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 17,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 22,6% и на домаћем тржишту раст од 11,3%.

У марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, укупни десезонирани промет интермедијарних производа и капиталних производа већи је за 9,0%, трајних производа за широку потрошњу за 3,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,1%, док је промет енергије мањи за 16,8%.

У марту 2021. године у односу на март 2020. године, календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 54,5%, трајних производа за широку потрошњу за 52,7%, интермедијарних производа за 29,1%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 1,7% и промет енергије за 81,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ