Клање стоке и живине у кланицама, април 2021.

 

 

 

 

 

Током априла 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, повећан је број закланих оваца за 94,0%, говеда за 29,7%, живине за 17,8% и свиња за 17,3%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 85,4%, говеда за 35,2%, свиња за 10,0% и живине за 8,5%.

У поређењу са претходним мјесецом, током априла 2021. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 44,2%, говеда за 29,1%, свиња за 10,4% и живине за 6,6%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 34,8%, говеда за 15,0%, живине за 4,2% и свиња за 3,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ