Индекси произвођачких цијена услуга, I тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у првом тромјесечју 2021. године у односу на базну (2015. годину) за 7,6%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у првом тромјесечју 2021. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 13,9%.


У првом тромјесечју 2021. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 16,0%, а у дјелатности чишћења за 7,7%.


Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе, заштитним и истражним дјелатностима, те архитектонским и инжињерским дјелатностима и са њима повезаног техничког савјетовања у просјеку су остале на истом нивоу у првом тромјесечју 2021. године у односу на претходно, четврто тромјесечје 2020. године. Просјечан раст у првом тромјесечју 2021. године у односу на четврто тромјесечје 2020. године, остварен је у друмском превозу робе (1,8%), док су у дјелатности чишћења цијене просјеку ниже за 4,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ