Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у првом тромјесечју 2021. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 5,4%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 1,4%, а обим рада, исказан у тонским километрима, мањи је за 2,8%.

Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 44,4%. Пређени километри аутобуса мањи су за 35,6%, а обим рада, исказан у путничким километрима мањи је за 44,7%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2021. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 13,0%, a број превезених путника мањи је за 23,7%.

У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2021. године, обим превезене робе већи је за 3,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 6,5%. Превезено је 52,0% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 69,0%.

Промет на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2021. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона мањи је за 12,0%, док је број летова домаћих авиона мањи за 7,8%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пад у односу на исти период претходне године и мањи је за 95,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ