Анкета „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура"

 

Istrazivanje_ZasijanePovrsine.jpg

 

Републички завод за статистику Републике Српске у периоду од 21.05. до 12.06. текуће године први пут ће провести анкету „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура".

 

На територији Републике Српске, анкетом ће бити обухваћенo око 3 700 пољопривредних газдинства, од чега око 3 360 породичних и 360 газдинстава правних лица и предузетника. Анкетирање ће се обавити на случајно одабраном узорку, телефонским путем уз помоћ ангажованих овлаштених анкетара Завода.

 

Овом статистичком активношћу ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама, методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о површини коришћеног пољопривредног земљишта, оствареној сјетви и очекиваним приносима раних култура.

 

Прикупљени подаци о пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).

 

Позивамо сва пољопривредна газдинства која су изабрана узорком, да прихвате сарадњу и дају одговоре овлаштеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху ове анкете.

 

Анкета „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура" убудуће ће представљати редовно статистичко истраживање на узорку које ће се проводити у годишњој динамици.