Анкета о радној снази, 2020.

 

 

 

 

 

 

Од јануара 2020. године Анкета о радној снази (АРС) спроводи се непрекидно (континуирано) током читаве године, а резултати се објављују тромјесечно, у форми саопштења.Од 2006. до 2019. године Анкета о радној снази спроводила се једанпут годишње.


У овом саопштењу објављују се просјечни годишњи индикатори који се односе на 2020. годину.


Детаљна АРС методологија може се пронаћи на интернет страници Републичког завода за статистику www.rzs.rs.ba.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ