Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – седми талас

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске ће од 17. маја 2021. године спроводити седми талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.


Поменута активност је веома значајна за рад статистичких институција, будући да главни оквир узорка служи као основа за сва остала анкетна истраживања, као што су анкете о радној снази, потрошњи домаћинстава, употреби информационо-комуникационих технологија и других.


Анкетирање ће вршити овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.


Као и у претхотних шест таласа, упитник садржи 13 питања, као што су питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари користе лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их Заводу свакодневно.Поменута активност траје три године, а статистичке институције у БиХ спроводе је у 12 таласа, односно тромјесечја.Сви подаци које Завод прикупи су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), због чега позивамо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.


Напомињемо да ће анкетари приликом анкетирања примјењивати препоручене мјере наведене у Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације, и препоруке Института за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на превенцију ширења вируса короне. То подразумијева спровођење анкетирања ван домаћинстава, обавезно ношење заштитне маске и од стране анкетара и од стране испитаника, те обавезно одржавање физичке дистанце од 2 метра приликом анкетирања.