Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2021.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2021. године већи је за 0,3% у односу на четрврто тромјесечје 2020. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2021. године већи је за 1,2% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2020. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални пад од 6,0% у односу на просјек 2020. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности  (257,9%) и L 68 Пословање некретнинама (78,4%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (100,0%) и  N(811+813)2) Услуге управљања и одржавања зграда и дјелатности уређења и одржавања зелених површина  (72,5%), што је посљедица директног утицаја ширења болести COVID - 19.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ