Индекси потрошачких цијена, април 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2021. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,7%.

 

У односу на април 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,6%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у априлу 2021. године у односу на март 2021. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за  2,4%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,9%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,8%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,5%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,3%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге виши за 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Рекреација и култура и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Становање нижи је за 8,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ