Индекси индустријске производње, април 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у априлу 2021. године, у поређењу са мартом 2021. године, већа је за 4,9%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у априлу 2021. године, у поређењу са априлом 2020. године, већа је за 27,2%.

 

У априлу 2021. године у односу на март 2021. године десезонирана производња енергије већа је за 17,5%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,4%, капиталних производа за 1,5%, интермедијарних производа за 2,1% и трајних производа за широку потрошњу за 18,6%.

 

У априлу 2021. године у односу на април 2020. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 178,3%, капиталних производа за 105,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 37,7%, интермедијарних производа за 16,6% и производња енергије за 16,4%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у априлу 2021. године у поређењу са мартом 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 24,7%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 2,1%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 5,6%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у априлу 2021. године у поређењу са априлом 2020. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 39,7%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 32,3%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 21,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ