Индекси обима пољопривредне производње, 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2020. години у односу на претходну 2019. годину, већи  је за 10,2%.

 

На повећање обима пољопривредне производње у 2020. години утицало је повећање вриједности биљне производње за 25,8%, док је истовремено смањена вриједност сточарске производње за 0,7%.

 

У укупно оставреном обиму пољопривредне бруто производње у 2020. години, сточарска производња учествује са 53,0%, а биљна производња са 47,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ