Основни структурни показатељи пословања страних подружница, 2019.

 

 

 

                                                  

 

У 2019. години у Републици Српској пословалa је 261 страна подружница са 30 048 запослених лица. Укупан промет који су ова предузећа остварила износио је 5 милијарди КМ, док је додата вриједност по факторским трошковима достигла више од 1,2 милијарде КМ.


Број страних подружница у 2019. години у односу на претходну годину, мањи је за једно предузеће, док je број запослених лица већи за 3,2% или 923 лица.


Странe подружницe чиниле су 3,2% од укупног броја тржишно оријентисаних предузећа, односно предузећа обухваћених „Годишњим извјештајем структурних пословних статистика за 2019. годину" (СПС). У укупном броју страних подружница највише их је у подручју Прерађивачка индустрија 42,1% и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 23,4%.


 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ