Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2021. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2020. године, већа је за 4,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 7,5% и на објектима нискоградње већа је за 2,8%.


Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2021. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већа је за 2,1%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 2,8% и на објектима нискоградње већа је за 1,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ