Клање стоке и живине у кланицама, март 2021.

 

 

 

 

 

Током марта 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године повећан је број закланих оваца за 86,9%, говеда за 36,8% и живине за 2,3%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 4,7%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 95,0%, говеда за 50,3% и живине за 4,1%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 4,3%.


У поређењу са претходним мјесецом, током марта 2021. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 24,7% и живине за 18,0%, као и смањење броја закланих говеда за 3,9% и свиња за 31,4%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 28,4%, живине за 16,4% говеда за 1,3%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 33,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ