Индекси промета индустријe, фебруар 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2021. године, у поређењу са јануаром 2021. године, већи је за 3,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 4,8% и на домаћем тржишту раст од 2,2%.


У фебруару 2021. године, у поређењу са фебруаром 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 2,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 5,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,6%.


У фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 11,2%, интермедијарних производа за 4,8%, капиталних производа за 3,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,4% док је промет енергије мањи за 5,8%.


У фебруару 2021. године у односу на фебруар 2020. године, календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 19,4%, капиталних производа за 10,7%, интермедијарних производа за 8,5%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 6,9% и промет енергије за 57,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ