Индекси промета индустријe, март 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2021. године, у поређењу са фебруаром 2021. године, већи је за 7,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 9,2% и на домаћем тржишту раст од 5,2%.


У марту 2021. године, у поређењу са мартом 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 18,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 25,2% и на домаћем тржишту раст од 11,8%.


У марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, укупни десезонирани промет интермедијарних производа већи је за 10,4%, капиталних производа за 9,0%, трајних производа за широку потрошњу за 3,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,1%, док је промет енергије мањи за 16,8%.


У марту 2021. године у односу на март 2020. године, календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 54,5%, трајних производа за широку потрошњу за 52,7%, интермедијарних производа за 32,1%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 1,7% и промет енергије за 81,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ