Средње школе на крају школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2019/2020. године 9 888 ученика завршило је школу, што је у односу на крај 2018/2019. године 583 ученика мање, или 5,6%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 51,7% мушких и 48,3% женских ученика.


У току 2019/2020. године 385 ученика промијенилo je школу што је у односу на претходну годину мање за 8,9%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима, износи 63,9%.


У току 2019/2020. године 157 ученика прекинуло је школовање, што је у односу на 2018/2019. годину мање за 25,6%.


Школовање се најчешћe напушта из личних разлога (63,7%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ