Средње школе по разредима на почетку школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2020/2021. године, средње школе је похађало 36 405 ученика, што је у односу на почетак 2019/2020. године мање за 801 ученика или 2,1%.
Број ученица у односу на укупан број ученика је 50,4%. Највећи број ученика похађаo je стручне техничке школе, 62,5%, затим гимназије, 19,9%, док је у стручним школама било 16,3% ученика.Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2020/2021. године, а на основу података које је доставио Завод за образовање одраслих Републике Српске. Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ