Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске од данас, 20. априла 2021. године, спроводи Анкету о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у домаћинствима на територији Републике Српске.


Анкетирање се реализује на случајним одабиром формираном узорку од 2 920 домаћинстава из Републике Српске, при чему су анагажовани овлашћени анкетари Завода који ће интервјуисање обавити телефонским путем.


Циљ је да се добију подаци о заступљености информационо-комуникационих технологија у домаћинствима Републике Српске, као што је приступ различитим уређајима (рачунар, лаптоп, таблет), приступу и учесталости коришћења интернета, информатичкој писмености становништва и слично.


Позивамо сва домаћинства која су изабрана узороком да прихвате сарадњу, те дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.


Напомињемо да су прикупљени подаци строго повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија представља редовно истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.