Индекси потрошачких цијена, март 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,7%.
У односу на март 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 0,8%.Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, индекс одјељка Превоз виши је за 2,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,3%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 0,8%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,6%, док је индекс одјељка Становање виши за 0,1%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Комуникације, Рекреација и култура, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,2%, док је индекс одјељка Здравство нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ