Пилот анкета „Истраживање о квалитету живота жена“

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске, од понедјељка 12. априла, па до 20. априла ове године, спроводи на подручју Бањалуке, Пилот анкету под називом „Истраживање о квалитету живота жена".Анкетом ће бити обухваћено 100 испитаница, старости од 18 до 74 године, изабраних према случајном узорку домаћинства.Начин спровођења Анкете је телефонским путем, из Републичког завода за статистику. Приликом контактирања изабраног домаћинства, ако у домаћинству има више од једне жене, одговоре ће давати она која је расположива за разговор.Циљ овог Пилот истраживања је да се тестира инструментаријум за спровођење истраживања у будућности, у пуном обиму, као и да се добију одговори о квалитету живота жена на посматраном узорку. Треба напоменути да су упитник, упутство и методологија међународно признати и да је Пилот већ завршен у већини европских земаља. Пројекат који нас обавезује на спровођење поменутог Пилота је родно засновано насиље (GBV - Gender based violence).Овим путем апелујемо на испитанице, које буду контактиране од стране анкетарки, да имају стрпљења и да дају одговоре на постављена питања.Прикупљени подаци користиће се искључиво у статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03).