Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци)

 

 

 

 

 

У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2020. године, у односу на стање истог дана 2019. године, укупан број свиња већи је за 20,3%, док је укупан број говеда мањи за 1,8%, живине за 8,8%, оваца за 9,9% и коза 24,4%.Током 2020. године, у односу на претходну 2019. годину, у Републици Српкој је повећана производња меда за 11,8%, свињског меса за 10,1% и крављег млијека за 4,5%, док је истоверемено смањена производња јаја за 1,7%, овчијег меса за 2,3%, живинског меса за 7,5%, као и говећег меса за 8,5%.Коначни подаци о броју стоке по врстама и категоријама, као и подаци о билансу стоке и сточној производњи, биће објављени у октобру мјесецу текуће године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ