Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2020/2021. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2020/2021. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 184 докторанaта. Од укупног броја, три доктораната су пријавили докторат, а 181 је уписало докторске студије.


Према полној структури доктораната 42,9% су мушкарци, а 57,1% су жене.


У школској 2020/2021. години, све докторске дисертације су пријављене на јавним високошколским установама, док на приватним високошколским установама није било пријављених докторских дисертација.


Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2020/21 години, сви су уписани на јавне високошколске установе, док на приватним високошколским установама није било уписаних.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ