Дипломирани студенти, 2020. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2020. години 4 085 студената je дипломиралo/завршилo академске или струковне студије, што је за 1,4% мање у односу на претходну годину. Од укупног броја дипломираних/завршених студената, 60,6% су студенткиње.


Према „старом" програму образовања 2,8% студената је дипломирало/завршило академске или струковне студије, а према програму прилагођеном Болоњској декларацији њих 97,2%.


Од укупног броја дипломираних/завршених студента, на високим школама дипломирало је 17%, a на универзитетима 83%.


Највише студената стекло је звање из образовне области Пословање, администрација и право 23,6%, док је најмање студената стекло звање у области Услуге (3,8%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ