Уписани студенти, школска 2020/2021. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2020/2021. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије, у зимски семестар уписано је 25 437 студената, од тога je 20 615 студенaта уписанo на све године студија, а 4 822 су апсолвенти.


У 2020/2021. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. Број уписаних студената у школској 2020/2021. години, у односу на претходну годину, мањи је за 1 543 студента, односно 5,7%.


Од укупног броја уписаних студената, на јавне високошколске установе уписано је 69,3%, a приватне високошколске установе 30,7%.


У укупном броју уписаних студената, учешће студенткиња је 59,3% и није се знатно промијенило у односу на претходну школску годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ